Giften & ANBI

Op deze pagina leest u over hoe u een gift kunt doen en informatie over onze ANBI status

Giften:

Wij zijn een ANBI-instelling. Dat betekent dat giften aan onze gemeente aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting.

Wilt u onze gemeente financieel ondersteunen dan is uw gift van harte welkom op

IBAN: NL72 INGB 000 1027118 t.n.v. V.E.G. De Opgang, Groningen.

Veel dank!

ANBI:

Naam van de instelling: Volle Evangelie Gemeente De Opgang

RSIN/fiscaal nummer: 822162040 / KVK inschrijving: 01178780

Postadres: Wobbe Alkemapad 8, 9791 DH Ten Boer 

Doelstelling: De gemeente stelt zich, als theocratische gemeenschap op de grondslag van Gods woord, ten doel het evangelie van Jezus Christus te praktiseren en uit te dragen, om het doel Gods te bereiken als omschreven in 2 Timoteüs 3 vers 16 en 17

Beleidsplan: De gemeente tracht haar doel te bereiken door het organiseren van activiteiten waarin de verkondiging van dit evangelie en het pastoraat centraal staan en door alle andere wettige en passende middelen.

Bestuur: Het bestuur van de gemeente is naar bijbels patroon in handen gegeven van de oudsten, zo nodig aangevuld met daartoe aangestelde gemeenteleden. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Beloningsbeleid: De bestuursleden verrichten hun werk pro deo. De Gemeente kent een groot aantal vrijwilligers voor niet-bestuurlijke taken. Zij ontvangen geen vrijwilligersvergoeding.

Financiële verantwoording:
De geldmiddelen van de gemeente bestaan voornamelijk uit (vaste maandelijkse) vrijwillige bijdragen van de leden en collectes.

Onderstaand een financieel overzicht betreffende het jaar 2021. Voor 1 juli 2023 zullen we het overzicht van 2022 plaatsen.