Onze samenkomsten

Op deze pagina vind u meer informatie over onze zondagdiensten

Onze samenkomsten hebben tot doel om elkaar te ontmoeten als huisgezin Gods.

Gezamenlijk willen wij onze Heer grootmaken in lofprijzing en aanbidding.

We verlangen geestelijk opgebouwd te worden.

Door samen Gods woord te bestuderen en te bespreken, kan het verlangen voor ieder werkelijkheid worden.

Onze samenkomsten zijn op zondagochtend om 10:00 uur in het Floreshuis in Groningen:

Floresplein 19
9715 HH Groningen

Op d.d.

Gastspreker: ………..