Privacyverklaring

De Volle Evangelie Gemeente De Opgang in Groningen vindt het belangrijk dat uw gegevens veilig zijn. In deze privacyverklaring geven we aan hoe we met uw gegevens omgaan.

Gegevens

Wij bewaren de volgende gegevens die u opgeeft als u lid wordt van onze gemeente: Naam, geslacht, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, doopdatum, geboortedatum, trouwdatum (indien van toepassing).

Doeleinden

Wij gebruiken deze gegevens om u te kunnen inschrijven als lid van onze gemeente, om contact met u te kunnen opnemen en om de onderlinge betrokkenheid te vergroten. Wij delen de gegevens niet met derden, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn.

Opslag

De gegevens worden digitaal opgeslagen op een niet openbaar toegankelijke locatie. De gegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard.

Rechten

U hebt het recht om uw gegevens op te vragen of te corrigeren. U kunt daartoe contact opnemen via onderstaande contactgegevens.